REZIDENȚIAT

ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENȚI ! 

- În vederea obținerii avizului preliminar din partea Universității ”Dunărea de Jos” pentru transferul din / în centrul universitar Galați, dosarele se vor transmite prin poștă pe adresa Str. Al. I. Cuza nr. 35 sau pe adresa de mail secretar.med@ugal.ro PÂNĂ ÎN DATA DE 17 MARTIE.

ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENȚI !

- Anunț transferuri - martie 2023 - HS 95 din 17.03.2023


ÎN ATENŢIA MEDICILOR CONFIRMAȚI REZIDENȚI PE BAZA REZULTATULUI OBTINUT LA CONCURSUL DE REZIDENȚIAT DIN 15.11.2020 

Depunerea cererilor de detașare și a documentelor care justifică solicitarea de detașare de către medicii confirmați rezidenți pe baza rezultatului obținut la concursul de rezidențiat din 15 noiembrie 2020 se va face după încheierea contractelor individuale de muncă.

ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE SOLICITĂ SCHIMBAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE ÎN CAZUL DETAŞĂRII ÎN ALT CENTRU UNIVERSITAR. 

Cererile pentru schimbarea stagiului de pregătire în cazul detaşării în alt centru universitar se vor depune la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, cu cel puţin 1 lună de zile înainte de finalizarea stagiului curent.
Afisat 21.10.2020
ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE SOLICITĂ SCHIMBAREA CENTRELOR DE PREGĂTIRE (TRANSFER). 

Depunerea cererilor de transfer şi a documentelor justificative se va face la secretariatul facultăţii cu cel puţin trei zile înaintea sfârşitului sesiunii se transfer, spre a fi analizate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Medicină şi Farmacie. Cererile de transfer trebuie să prezinte acordul coordonatorului de rezidenţiat.