Facultatea de Medicină si Farmacie
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

ANUNȚ IMPORTANT

          Ţinând cont de situaţia mondială fără precedent pe care o traversăm, vă readucem în atenţie Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2020 – Programul Euro 200, prin care studenţii au posibilitatea de a primi un ajutor de la stat în vederea achiziţionării unui calculator, în acord cu prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 şi completată prin Hotărârea de Guvern nr.225/2020.

Citeste mai mult aici...

ANUNȚ IMPORTANT
          În contextul situației epidemiologice actuale și a Hotărârii nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de Suport Tehnico Științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, activitatea didactică din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se suspendă începând cu data de 12 martie 2020 până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția infecției cu noul coronavirus.
          Ca măsură de prevenţie, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire şi infectare cu noul Coronavirus, Facultatea de Medicină şi Farmacie va susține activități didactice on-line (cursuri, semniarii/lucrări practice, evaluări etc.) Studenții vor primi personal, pe email, toate materialele necesare activității didactice. 
         În cazul în care nu vor primi materialele necesare desfășurării activității didactice în bune condiții, studenții sunt rugați să anunțe imediat secretariatul facultății.
Decan, 
 Prof. dr. habil. Mădălina Nicoleta Matei

ANUNȚ IMPORTANT
    În Consiliul Facultații din data de 13.05.2020 s-a discutat și aprobat in unanimitate modul de desfasurarea a activitatii didactice astfel: 
- pe durata starii de urgenta/alerta și pană la eliminarea restricțiilor privind adunarile publice de către autoritatea de resort, activitățile didactice (cursuri, Lp, stagii clinice) se vor desfasura in continuare utilizand platformele online (Zoom, Google Classroom, MicrosoftTeams, etc), in conformitate cu procedura operatională pentru sustinerea acestor activitati precum si cu dispozitiile ulterioare care vor fi luate la nivel national, in functie de starea de evolutie a pandemiei COVID 19;
 - in conformitate cu Procedura operatională pentru susținerea activităților de evaluare a studentilor cu aplicarea dispozitiilor OUG nr.58/2020 examenele și verificarile din sesiunea de vara (incepand cu 06.06.2020), precum si cele din sesiunea de restante se vor sustine pe platformele online mai sus mentionate.
Decan, 
 Prof. dr. habil. Mădălina Nicoleta Matei