Facultatea de Medicină si Farmacie
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
SECRETARIAT

Chiriac Silvia Tincuța 

Secretar șef

E-mail: silvia.chiriac@ugal.ro ; medicine@ugal.roFACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI

Constantinescu Lilica Elena

Secretar responsabil de
ASISTENTA MEDICALA GENERALA
MOAȘE
  E-mail: lilica.constantinescu@ugal.ro

Bînțu Liliana

Secretar responsabil de
MEDICINĂ
  E-mail: liliana.bintu@ugal.ro
 

Elena Marilena Penu

Secretar responsabil de
MEDICINĂ DENTARĂ
TEHNICĂ DENTARĂ
  E-mail: elena.penu@ugal.ro

Sălceanu Mihaela

Secretar responsabil de
FARMACIE
E-mail: mihaela.salceanu@ugal.ro

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE EXTENSIUNEA ENNA

Mihaela Cazan

E-mail: mihaela.cazan@ugal.ro

Ilie Anuța Victoria Daniela

E-mail: anuta.ilie@ugal.ro