Facultatea de Medicină si Farmacie
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
ANUNȚ IMPORTANT
          În contextul situației epidemiologice actuale și a Hotărârii nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de Suport Tehnico Științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, activitatea didactică din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie se suspendă începând cu data de 12 martie 2020 până la o dată ce va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția infecției cu noul coronavirus.
          Ca măsură de prevenție, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire și infectare cu noul coronavirus, vor fi utilizate măsuri didactice alternative de învățământ la distanță (cursuri on-line)
Decan, 
 Prof. dr. habil. Mădălina Nicoleta Matei

ANUNȚ IMPORTANT
    Ca măsură de prevenţie, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răspândire şi infectare cu noul Coronavirus, Facultatea de Medicină şi Farmacie va susține activități didactice on-line (cursuri, semniarii/lucrări practice, evaluări etc.) 
   Studenții vor primi personal, pe email, toate materialele necesare activității didactice. 
      În cazul în care nu vor primi materialele necesare desfășurării activității didactice în bune condiții, studenții sunt rugați să anunțe imediat secretariatul facultății.
         Conducerea Facultății