Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 
   Home      Licenta feb_17

ANUNȚ  IMPORTANT

EXAMEN DE LICENṬĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2017

 

ȊNSCRIERI:               13 – 15.02.2017 – la decanat

EXAMEN SUSȚINERELICENȚĂ : 20 – 25.02.2017

 

Perioadade desfășurare a examenelor pe specializări este următoarea:

- Asistență medicală generală; testulgrila - 20 februarie ora 9; susţinerea lucrării de licenţă - 22  februarie ora 9.

- Moașe; testulgrila-20 februarie ora 9; susţinerea lucrării de licenţă - 22  februarie ora 9.

- Medicină; testul grila - 20 februarieora 9; susţinerea lucrării de licenţă - 22 februarie ora 12.

- Medicină dentară; testul grila-20februarie ora 9; proba practica - 22 februarie ora 13, susţinerea lucrării delicenţă - 22  februarie ora 16.

- Farmacie; testul grila - 20 februarieora 9; proba practica - 21 februarie ora 13, susţinerea lucrării de licenţă -22  februarie    ora 13.

 

Testul grilă pentru toatespecializările se susține la Amfiteatrul nou (etajul I) de la SpitalulClinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galați.

Accesul studenților în sălile de examen se face pe bazacărții (buletinului) de identitate/pașaportului și a carnetului de student.

                                  
 

Susținerea  lucrării de licență – proba orală pentru specializarea MEDICINĂ se va desfășura astfel:

 
 

COMISIA SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE

 
 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galați – Sala de raport, ora 12;

 
 

COMISIA SPECIALITĂȚI MEDICALE

 
 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galați – Sala de raport, ora 12;

 
 

COMISIA SPECIALITĂȚI PEDIATRICE

 
 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galați – Sala de raport, ora 12;

 
 

Susținerea lucrării de licență –  proba orală și proba practică pentru specializarea MEDICINĂ  DENTARĂ se va  desfășura la CUM, str. Mihai Bravu nr.46.

 
 

Susținerea  lucrării de licență – proba orală și proba practică pentru specializarea FARMACIE se va desfășura la COZAMIN,  str. Oțelarilor nr.25.

 
 

Susținerea  lucrării de licență – proba orală pentru specializările ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ ȘI MOAȘE se vor desfășura la Amfiteatrul  nou de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Ioan” din Galați.

 

Actualizat 21.02.2017