Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie 
   Home      Organizare      Conducere

CONDUCEREA FACULTATII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIEDecan:

Prof. dr. Matei Mădălina Nicoleta

madalina.matei@ugal.ro

 

Prodecani:

Prof. dr. Tutunaru Dana

Activitate de cercetare ştiinţifică şi strategii instituţionale

dana.tutunaru@ugal.ro

 

Prof. dr. Dobre Michaela

Relaţii internaţionale, instituţionale şi relaţia cu studenţi

mdobre@ugal.ro

 

Conf. dr. Dinu Ciprian

Activitate didactică şi managementul calităţii

ciprian.dinu@ugal.ro