Facultatea de Medicină si Farmacie
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați